Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde resmi bir dili olmayan ender ülkelerden biridir. Bu durum ülkenin kuruluş felsefesi ve çokkültürlü yapısıyla derinden bağlantılıdır. Dünya genelinde yaklaşık 180 ülkede resmi dil bulunurken ABD bu konuda farklı bir yol izlemiştir. Resmi diller genellikle ülkelerin yönetimlerinde evrensel bir iletişim aracı olarak yasaları ve hakları tanımlama, ulusal birlik ve kültürel kimliği koruma amacı taşır. Ancak ABD 18. yüzyılda kurulduğu zaman bireysel özgürlük ve eşitlik idealleri ön plandaydı.

İngilizcenin Resmi Dil Olmasına Dair Öneri Antidemokratik Bulundu

ABD'de Resmi Dil Neden Yok? Tarih ve Çokkültürlülük

İngilizce 1700’ler boyunca Amerikan kolonilerinde hakim dil olmasına rağmen nüfusun önemli bir kısmı kendi anavatanlarından getirdikleri dilleri konuşmaya devam etti. John Adams’ın 1780’de İngilizcenin resmi dil olması gerektiğine dair önerisi antidemokratik bulunarak reddedildi. Bu, ABD’nin çokkültürlü yapısına verilen önemi gösterir. Bir şehir efsanesi, Kongre’nin Almancayı kabul etmeye yaklaştığını ancak bu teklifin Frederick Muhlenberg’in tek oyuyla reddedildiğini iddia eder. Gerçek olmasa da bu hikaye dil konusundaki hassasiyeti ortaya koyar.

ABD'de Resmi Dil Neden Yok? Tarih ve Çokkültürlülük

Bugün ABD federal düzeyde herhangi bir dili tanımamakta ancak 32 eyalet ve beş bölge yerel düzeyde İngilizceyi resmî dil olarak kabul etmiştir. Bu durum Amerika’nın çok dilli ve çok kültürlü yapısını koruma çabasını yansıtır.

Kaynak: Tomedes, IFLSCIENCE

Paylaş:
Yorum Yap