İstanbul tarihin her döneminde büyük değişimlerin merkezi olmuştur ve bu değişimlerin en belirgin örneklerinden biri de toplu konut projeleridir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan toplu konutların kökeni 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde Sarkis Balyan tarafından tasarlanan Sıraevler ile atılmıştır.

Osmalı Dönemi İlk Toplu Konut Projesi: Sıraevler

Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’un Toplu Konut Tarihi

Bu yapılar İstanbul’un nüfus artışına çözüm bulmak ve yeni bir şehircilik anlayışını benimsemek amacıyla inşa edilmiştir. Sıraevler aynı zamanda devletin ilk toplu konut projesi olma özelliğini taşımakta olup 133 farklı konuttan oluşmaktadır. Her biri 180 ile 220 metrekare arasında değişen bu konutlar, dönemin mimari ve toplumsal ihtiyaçlarını yansıtan detaylarla donatılmıştır.

Günümüzde Sıraevler, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Akaretler sokağında yer almakta ve bölgenin tarihi dokusunu koruyarak modern dünyaya entegre olmuştur. Restorasyon çalışmaları sonrasında eski ihtişamına kavuşan bu yapılar şimdi otel kompleksi olarak hizmet vermekte ve turistik bir cazibe merkezi olarak ön plana çıkmaktadır.

Osmanlı Dönemi Toplu Konut Projelerinin Önemi

Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’un Toplu Konut Tarihi

Osmanlı dönemi toplu konut projeleri sadece barınma ihtiyacını gidermekle kalmayıp, mimari ve kültürel miras olarak da önemli bir rol oynamıştır. Sıraevler’in mimari tasarımı o dönemdeki toplu konut anlayışını ve şehircilik stratejilerini gözler önüne sermektedir. Bu yapılar zamanla İstanbul’un sosyal ve kültürel yapısına dair değerli bilgiler sunarken, şehrin gelişimine de tanıklık etmiştir.

Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’un Toplu Konut Tarihi

Toplu konutların tarihi Osmanlı’dan günümüze şehir yaşamının evrimini gösteren bir ayna görevi görüyor. İstanbul’un tarihini, mimarisini ve toplumsal dönüşümlerini anlamak için bu tür tarihi yapıların incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Osmanlı dönemi toplu konutlarının modern toplu konut anlayışına nasıl bir zemin hazırladığını ve şehircilik açısından ne gibi yenilikler getirdiğini görebilmek, şehir tarihine ışık tutan önemli bir perspektif sunmaktadır.

Kaynak:  DergiPark, İTÜ

Paylaş:
Yorum Yap