Bilgisayar oyunları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu aktivitelerin sadece eğlence amacıyla sınırlı olmadığı aynı zamanda iş stresi gibi modern sorunlara karşı terapötik avantajlar sağlayabildiği de bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Applied Psychology dergisinde yayımlanan ‘Recovery From Work By Playing Video Games‘ başlıklı makale oyun oynamanın iş sonrası dinlenmeye etkisini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Araştırmanın Kapsamı ve Katılımcı Profili

Video Oyunları İle İş Stresinden Kurtulmak Mümkün mü?

Araştırma 19 farklı ülkeden çoğunlukla Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin’den 65 katılımcıyı kapsıyor. Katılımcılar arasında %83 erkek bulunurken, yaş ortalaması 25.46 olarak tespit edilmiş. Bu katılımcıların %73’ü tam zamanlı çalışıyor ve haftalık ortalama çalışma süreleri 37.15 saatken günlük ortalama oyun oynama süreleri 3.47 saat olarak belirlenmiş. Araştırma süresince katılımcılara iş günlerinin başında ve sonunda çeşitli anketler yollanarak oyun oynama sürelerinin yanı sıra psikolojik uzaklaşma ve ustalık deneyimleri gibi faktörler değerlendirilmiş.

Akşam Oyun Oynayanlar Dinlenmiş Hissediyorlar

Video Oyunları İle İş Stresinden Kurtulmak Mümkün mü?

Bulgular akşamları oyun oynayan bireylerin iş stresinden daha fazla uzaklaştığını ve bu durumun ertesi gün dinlenmiş hissetmelerine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca oyundaki ustalık deneyimi arttıkça kişinin ertesi sabah daha enerjik hissetme olasılığı da artıyor. Bu durum oyunların sadece zihinsel bir kaçış sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bireylerin enerji seviyelerini ve genel iyilik halini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Oyun Tutkusunun Çeşitleri ve Etkileri

Video Oyunları İle İş Stresinden Kurtulmak Mümkün mü?

Araştırmada oyun oynamaya duyulan tutkunun türü de incelenmiş. Uyumlu tutku, bireyin oyunları gerçekten keyif alarak oynadığını ve bu aktivitenin özerk bir şekilde içselleştirildiğini gösterirken; obsesif tutku, bireyin oyunları oynamak için içsel bir baskı hissettiği durumları tanımlıyor. Sonuçlar uyumlu tutkunun oyun sürelerini ve ustalık deneyimlerini olumlu yönde etkileyen faktörler arasında olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak bilgisayar oyunlarının doğru kullanıldığında iş sonrası dinlenmek için etkili bir araç olabileceği ve oyun oynama tutkusunun bu süreçteki etkinliği artırabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle uyumlu oyun tutkusu bu süreçte daha fazla olumlu katkı sağlayarak bireylerin stres yönetiminde önemli bir rol oynayabilir.

Kaynak:  Applied Psychology

Paylaş:
Yorum Yap