1980’lerde ortaya çıkan araştırmalar solakların sağlaklara göre daha kısa yaşadığını iddia etmişti. Ancak bu çalışmalar metodolojik sorunlar nedeniyle eleştiriye uğradı. 1991 yılında Diane Halpern ve Stanley Coren tarafından yapılan ve solakların yaklaşık 9 yıl daha kısa yaşadığını öne süren araştırma özellikle yaşlı nüfus üzerinden veri toplandığı için eleştirildi. Solaklık daha az yaygın olduğundan yaşlılar arasında sağlakların oranı daha yüksek bulundu. Bu, örneklem seçimindeki rastgeleliğin eksikliğine ve sonuçların yanıltıcı olmasına neden oldu.

Solaklık ile Yaşam Süresi Arasında Direkt Bir İlişki Yok

Solaklık ve Yaşam Süresi Arasındaki İlişki Yeniden Değerlendirildi

Daha sonraki çalışmalar geniş örneklem grupları kullanarak yapıldı ve solaklık ile yaşam süresi arasında dikkate değer bir ilişki olmadığını ortaya koydu. Solaklık bireyin beyninin hangi eli daha baskın kullanacağını belirleyen genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonudur. Ancak bu özelliklerin yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Solaklık ve Yaşam Süresi Arasındaki İlişki Yeniden Değerlendirildi

Bilimsel literatüre genel bir bakış solak olmanın yaşam süresi üzerindeki etkisine dair eski inanışların metodolojik hatalardan kaynaklandığını ve güvenilir olmadığını göstermektedir.

Kaynak:  BBC, PubMed

Paylaş:
Yorum Yap